Wat is EMDR?

In het verlengde van hypnotherapie ligt Eye Movement Desensitization and Reprocessing, beter bekend onder de afkorting EMDR. Deze therapievorm blijkt enorm effectief bij de verwerking van traumatische ervaringen en gebeurtenissen uit het verleden, zoals (seksueel) geweld of een ongeval. Bij EMDR herbeleeft de cliënt die gebeurtenis, terwijl de therapeut hem of haar tegelijkertijd afleidt met (hand)bewegingen. 

 Door dit procedé enkele keren te herhalen, wordt de herinnering aan de traumatische gebeurtenis steeds minder krachtig. Hoe EMDR precíes werkt? Dat is – ook na uitvoerig onderzoek – nog steeds niet helemaal duidelijk. Maar dát het werkt, is inmiddels wetenschappelijk bewezen. In die zin past ook EMDR prima bij mij; het is een pragmatische, no-nonsense behandelmethode die wérkt.